Om du ställer av ett fordon, behöver du inte längre betala fordonsskatt. Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Återbetalningen gör vi till den person som är registrerad som ägare (eller brukare, om fordonet leasas) vid avställningstillfället. Men om det i efterhand kommer in en anmälan om ägarbyte, som gäller från samma dag som avställningen (eller tidigare), så kan den nya ägaren vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av återbetalningen av fordonsskatt. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya ägaren som ska få tillbaka fordonsskatten.

Belopp under 50 kronor återbetalas inte.

Vill du få framtida återbetalningar direkt till ett bankkonto? Läs mer på sidan Återbetalning av skatt.

Fordonsskatt tas ut månadsvis (om inte skatten för ett år är mer än 4 800 kronor - se nedan). Det innebär att den skatt som återbetalas omfattar alla hela kvarvarande månader. Om fordonet ställs av i samband med ett månadsskifte, är det viktigt att anmälan har kommit till oss senast den första dagen i månaden. Om anmälan kommer in senare så tas skatt ut för hela den månaden.

Exempel:

  • Ett fordon ställs av den 1 september. betalar tillbaka fordonsskatt från och med september månad.
  • Ett fordon ställs av den 5 mars. Vi betalar tillbaka fordonsskatt från och med april månad.