Du kan under vissa förutsättningar nyttja en lokal besiktningsman istället för Transportstyrelsens fartygsinspektör. En sådan besiktningsman är de erkända organisationer (klassificeringsbolag) som Transportstyrelsen tecknat avtal med eller en besiktningsman som är godkänd av flaggstaten i det land där båten befinner sig. Svenska ambassaden eller konsulatet kan också utföra identifieringen av båten.

Du ska första skicka in blanketten för "Beställning av mätning för fritidsfartyg" till Transportstyrelsens centralbokning för fartygsbesiktning. Därefter kommer centralbokningen att kontakta dig och meddela om du kan anlita en lokal båt- eller besiktningsman för identifiering av båten samt översända den identifieringsblankett som ska användas av besiktningsmannen.