Utländska skepp

För att ett skepp ska kunna registreras i det svenska fartygsregistret får det inte samtidigt vara registrerat utomlands. Har skeppet varit registrerat tidigare ska därför sökande lämna in ett avregistreringsintyg från skeppets tidigare hemland. Var uppmärksam på vilket register ett utländskt fartyg varit registrerat i, så att det uppfyller kraven som svensk lagstiftning ställer på ett avregistreringsintyg.

Av ett avregistreringsintyg ska det framgå att skeppet inte längre är registrerat, vem som stod som skeppets ägare när det avregistrerades samt att det inte finns några inteckningar uttagna i skeppet.

Syftet med avregistreringsintyget är att säkerställa att skeppet inte är registrerat i något annat lands register samt att överlåtaren av skeppet är dess rättmätige ägare. För att Transportstyrelsen ska godta intyget ställs därför krav på den utredning som görs inför registreringen i skeppets tidigare hemland.

Om skeppet inte varit registrerat i det tidigare hemlandet måste ägarförhållanden bakåt i tiden, till senaste registrering i något land eller byggnadsvarvet, vara utredda. Tidigare överlåtelsehandlingar och utredningar om firmateckningsrätt måste lämnas in i original.

Registrering i svenska fartygsregistret

Läs mer om övriga åtgärder du måste vidta för att registrera skepp i svenska fartygsregistret.

För mer information, kontakta:
Sjöfartsregistret 0771-898 898 (kl. 10-12)
sjofartsregistret@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!