Ansökan om flygtillstånd EASA-luftfartyg

En ansökan om flygtillstånd för EASA-luftfartyg består av två delar. Du ansöker om ett godkännande av flygvillkoren (flight conditions) och tillstånd att flyga med dessa villkor.

Ansökan är uppdelad i följande blanketter:

  • EASA Form 37, Ansökan om godkännande av flygvillkor som gäller konstruktionens säkerhet skickas till EASA
  • SCAA Form 18b, Ansökan om godkännande av flygvillkor som inte gäller konstruktionens säkerhet skickas till Transportstyrelsen
  • EASA Form 21, Ansökan om flygtillstånd (TSL7312)

Eventuella listor (exempelvis en lista över underhållsposer som inte utförts) samt dokument (exempelvis NTO – No Technical Objection, försäkran att alla AD:s är utförda) som styrker ansökan ska bifogas.

Det är du som är ägare/operatör som ska skriva under ansökan. I annat fall ska du skicka in ett intyg som säger att sökanden får ansöka på dina vägnar.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökningsblanketten är uppdelad eftersom det kan vara olika mottagare av de olika delarna. Se illustration över ansökningsförfarandet.

Grundregeln är att ansökningar om godkännande av flygvillkoren som gäller konstruktionens säkerhet skickas till EASA eller en konstruktionsorganisation (DOA) och övriga ansökningar skickas till Transportstyrelsen. Läs några exempel på vad konstruktionens säkerhet innebär.

Ansökan om flygtillstånd skickas normalt till Transportstyrelsen.

En luftfartygstillverkare (DOA) eller produktionsorganisation (POA) kan i vissa fall ha tillstånd att utfärda både flygvillkor och flygtillstånd.

En organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO) kan ha tillstånd att utfärda flygtillstånd där det redan finns godkända flygvillkor.

Om alla ansökningshandlingar ska skickas till Transportstyrelsen går det bra att skicka ansökan om flygtillstånd samtidigt som ansökan om godkännande av flygvillkoren.

Om ansökan gäller konstruktionens säkerhet

Skicka ansökan om godkännande av flygvillkor och EASA:s blankett 37 inklusive 18b till EASA eller kontakta en DOA och följ deras anvisningar om hur du ska ansöka.

Skicka ansökan om flygtillstånd, EASA:s blankett 21, tillsammans med de godkända flygvillkoren (EASA blankett 18) till Transportstyrelsen.

Om ansökan inte gäller konstruktionens säkerhet

Skicka ansökan om godkännande av flygvillkor och ansökan om flygtillstånd till Transportstyrelsen på SCAA Form 18b och EASA Form 21.

Adresser

EASA:

Adressen till står angiven på blankett 37.

Transportstyrelsen:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!