Wet Lease-in innebär att ett flygbolag bedriver verksamhet med ett annat flygbolags luftfartyg och besättning. En operatör får inte "Wet Leasa" in ett luftfartyg från en annan operatör utan särskilt godkännande från myndigheten.