Begrepp inom leasing av luftfartyg

Här finns förklaringar till begrepp och uttryck som används vid leasing av luftfartyg. Klicka på det ord som du vill veta mer om.

Begrepp och uttryck

Genom en sådan överenskommelse har ett flygföretag tilldelat sig ett visst antal platser på en flygning som utförs av ett annat flygföretag. Det första flygbolaget utställer dock biljetter som om det vore en flygning i egen regi. Normalt använder båda flygbolagen sina prefix på en sådan flygning. Beroende på de ekonomiska villkoren för arrangemanget kan ett blocked space avtal mer eller mindre påminna om ett wet lease avtal. Detta kräver inget särskilt godkännande.

Code-sharing innebär att ett flygföretag, genom överenskommelse med ett eller flera andra flygföretag, använder sitt prefix (t.ex. SK) på flygningar som utförs av det eller de övriga flygföretag som omfattas av överenskommelsen. Detta kräver inget särskilt godkännande.

En variant på Wet Lease är Damp Lease. Damp Lease lyder under samma regelverk som Wet Lease och innebär att inhyraren tillhandahåller hela eller delar av kabinbesättningen. Inhyrningen består då av luftfartyg med piloter. Kabinbesättningar från inhyraren arbetar under uthyrarens ansvar.

Ett luftfartyg hyrs in eller ut utan besättning. Luftfartyget opereras av det företag/AOC som inhyraren har. Inhyraren har här det fulla ansvaret för luftfartyget med hänvisning till operation och luftvärdighetsstatus.

Ett företag som hyr in ett luftfartyg utan besättning. Luftfartyget opereras under det företag/AOC som inhyraren (Lessee) har. När luftfartyget hyrs in från "Community Operator" eller privatperson i EU-land skall den myndighet som är "state of registration" informeras av uthyraren före det att avtal mellan lessor och lessee träder i kraft. Ett avtal ska finnas som reglerar att flygföretaget erhåller full kontroll såsom innehavare och brukare över ett luftfartyg utan att äganderätten överförs.

Ett avtal om tillsynsansvar kan komma att upprättas mellan myndigheterna i registreringsstaten och operatörsstaten.

Ett företag hyr ut ett luftfartyg utan besättning. Luftfartyget opererar under det företag/AOC som inhyraren (Lessee) har. Dry Lease-out innebär att ett flygföretag hyr ut luftfartyg utan besättning, vilket också innebär att inhyraren får stå för de tillstånd (OL och AOC) som krävs. Ett luftfartyg som Dry Leasas inordnas därför i det inhyrande företagets organisation. Om ett avtal enligt artikel 83 bis finns övertas normalt tillsynsansvaret över luftfartyget av luftfartsmyndigheten i det inhyrande bolagets stat.

Om ett avtal enligt bis 83 saknas med det land som uthyraren avser hyra ut till, kan ett memorandum of understanding (MOU) användas.

I ett franchiseförhållande innehar franchisegivaren ett märkesnamn som franchisetagaren får använda sig av mot ersättning. I ett sådant avtal mellan flygföretag torde franchisegivarens kod vara en del av märkesnamnet som franchisetagaren ska och vill använda sig av. Detta kräver inget särskilt godkännande.

"Uthyrare" Den person/företag som hyr ut luftfartyget

"Inhyrare" Den person/företag som hyr in luftfartyget.

Inhyrning som är brådskande och oförutsedd på grund av ett uppkommet behov för inhyraren, se wet lease in.

Wet Lease innebär att ett flygföretag hyr in eller ut ett luftfartyg med besättning. Till skillnad från Dry Lease opereras luftfartyget inom ramen för det uthyrande flygföretagets drifttillstånd (AOC) och står flygsäkerhetsmässigt under tillsyn av detta flygföretags flygsäkerhetsmyndighet. Wet Lease i flera led godtas inte utan särskilt tillstånd.

Wet Lease-in innebär att ett flygbolag bedriver verksamhet med ett annat flygbolags luftfartyg och besättning. En operatör får inte "Wet Leasa" in ett luftfartyg från en annan operatör utan särskilt godkännande från myndigheten.

Wet Lease ut innebär att ett flygbolag hyr ut sitt luftfartyg med besättning och opererar ett annat företags linje.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!