Inhyrning som är brådskande och oförutsedd på grund av ett uppkommet behov för inhyraren, se wet lease in.