En variant på Wet Lease är Damp Lease. Damp Lease lyder under samma regelverk som Wet Lease och innebär att inhyraren tillhandahåller hela eller delar av kabinbesättningen. Inhyrningen består då av luftfartyg med piloter. Kabinbesättningar från inhyraren arbetar under uthyrarens ansvar.