Passagerare som inte kan gå uppför och nedför trappor men som kan röra sig i kabinen och som behöver en rullstol för att förflytta sig mellan flygplanet och terminalen eller inne i terminalen.