Flygbolagens internationella koder för funktionshindrade passagerare

Flygbolagen använder ett internationellt kodsystem för att specificera villkor och speciella behov hos passagerarna. Koderna är nödvändiga för alla operatörer (flygbolag och flygplatser) i resekedjan ska kunna organisera den service som krävs. Att välja rätt kod är helt och hållet flygbolagens ansvar.

Om du vill veta kodernas innebörd, klicka på den kod du är intresserad av så visas förklarande informationstext. Klicka på koden igen när du vill att förklaringen ska försvinna.

Passagerare som kan gå uppför och nedför trappor och röra sig i kabinen, men som behöver en rullstol eller annan typ av transportmedel för att förflytta sig mellan flygplanet och terminalen eller inne i terminalen.

Passagerare som inte kan gå uppför och nedför trappor men som kan röra sig i kabinen och som behöver en rullstol för att förflytta sig mellan flygplanet och terminalen eller inne i terminalen.

Den här kategorin omfattar passagerare med många olika behov.

Kategorin omfattar passagerare som inte alls kan röra sig utan rullstol eller annat hjälpmedel. Som behöver ständig assistans hela vägen från ankomsten till flygplatsen tills de intar sin plats inne i flygplanet eller på en särskild plats i flygplanet som är specialanpassad för personens särskilda behov. Det gäller också vid ankomst vid destinationen.

Kategorin omfattar också passagerare med funktionsnedsättning som bara påverkar underkroppen och som behöver assistans för att gå ombord på flygplanet, röra sig i kabinen och lämna flygplanet, men som annars klarar sig själva och kan röra sig självständigt på flygplatsen i sin egen rullstol.

Genom att ange graden av egen rörlighet när du bokar resan går det att undvika ovälkommen och onödig assistans.

Passagerare som har nedsatt hörsel, är döv eller döv och stum.

Blind eller synskadad passagerare.

Döv och blind passagerare som endast kan ta sig fram med hjälp av en ledsagare.

En person med psykisk funktionsnedsättning som behöver assistans.

Den här kategorin omfattar ensamresande passagerare med exempelvis inlärningssvårigheter, demenssjukdom, Alzheimers sjukdom eller Downs syndrom som behöver assistans på marken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!