Gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

Avgiftsutjämningssystemet innebär att samtliga svenska säkerhetsgodkända flygplatsers kostnader för säkerhetskontroll ackumuleras och fördelas per avresande passagerare. Transportstyrelsen fakturerar därefter kostnaden per säkerhetskontroll till flygbolaget som transporterar passageraren. Avgiften är densamma oavsett vilken flygplats man avreser från.

Avgiftens storlek baseras på flygplatsernas budgeterade kostnader för säkerhetskontroll och prognoser för transporterat antal passagerare samt Transportstyrelsens kostnad för förvaltning av systemet.

Transportstyrelsens kostnad för förvaltning av avgiftsutjämningssystemet får maximalt uppgå till en procent av det totala kostnadsunderlaget. Transportstyrelsen betalar ut ersättning till flygplatserna för deras skäliga kostnader för säkerhetskontrollen.

Flygplatsernas kostnader för säkerhetskontroll påverkas av förändringar i flygföretagens utbud och antalet transporterade passagerare. Ett utjämningssystem gör att avgiften är densamma, oavsett vilken flygplats man reser från.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Björn Bengtsson
010-495 62 82
bjorn.bengtsson@transportstyrelsen.se

George Tekmen
010-495 55 73
george.tekmen@transportstyrelsen.se

Susanne Thörn
010-495 52 67
susanne.thorn@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!