Gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

GAS är ett avgiftsutjämningssystem där samtliga svenska säkerhetsgodkända flygplatser för säkerhetskontrollens kostnader ackumuleras och fördelas per passagerare. Transportstyrelsen fakturerar till flygbolaget gällande avgift per passagerare som går igenom säkerhetskontrollen. Syftet med avgiftsutjämningssystemet är att avgiften ska vara den samma oavsett vilken flygplats passageraren avreser ifrån.

Avgiftens storlek baseras på

  • flygplatsernas budgeterade kostnader för säkerhetskontroll
  • flygplatsernas prognoser för antal passagerare
  • Transportstyrelsens förvaltningskostnader. 

Transportstyrelsens förvaltningskostnad av avgiftsutjämningssystemet får högst uppgå till en procent av den totalt fakturerade avgiften.

Transportstyrelsen betalar ut ersättning till flygplatserna för deras skäliga kostnader för säkerhetskontrollen. Flygplatsernas kostnader för säkerhetskontroll kan påverkas vid väsentliga omständigheter i omvärlden som leder till exempelvis kraftiga trafikminskningar eller förändringar i antalet passagerare. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:

Björn Bengtsson
010-495 62 82
bjorn.bengtsson@transportstyrelsen.se

George Tekmen
010-495 55 73
george.tekmen@transportstyrelsen.se

Susanne Thörn
010-495 52 67
susanne.thorn@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!