Det maximala antalet på varandra följande försök för varje modul är tre. Ytterligare tre försöksomgångar får göras med ett års vänteperiod mellan omgångarna. Regeln beskriver att ett provset består av tre försök innan vänteperiod krävs. Vår tillämpning av regeln är att om individen väntat ett år eller mer mellan två prov, så har han/hon tre nya försök på sig.

Referens: Del 66 bilaga II, punkt 1.13 TSL 2009-6023