För att genomföra en reducerad typutbildning ska organisationen inneha tillstånd för de typerna mellan vilka reduktionen sker. En reducerad (diff) utbildning kan endast göras mellan typer från samma tillverkare. Enligt Del 147.A.300 så kan en organisation endast ha tillstånd för att genomföra typ/task utbildning enligt Del 66.A.45. och Appendix 3.

Appendix 3 ger nivåerna på det innehållet som ska ingå i en typutbildning. En diffkurs innehåller ju givetvis inte detta. Organisationen måste då ha ett tillstånd där de skulle kunna ha bedrivit hela typutbildningen enligt appendix 3 till rätt nivå.

Detta har också att göra med kontrollen av utbildningsmaterial och instruktörskompetens som finns i en godkänd utbildning. TS kan inte ge tillstånd för att ha en procedur som tillåter att organisationen genomför diffkurser mellan typer som inte båda ingår i deras tillstånd.

Referens: 147.A.135, 147.A.205 och Intern tillämpning