Delgivning av examinationsresultat uppdelat på delmoduler tillåts inte. Det resultat som en elev får delges är endast ett resultat i hel modul som motsvarar vad som presenteras på Certificate of Recognition (CoR). Orsaken till Transportstyrelsens hållning i frågan är att det kan ge en elev olämplig hjälp vid en omexamination och ge en elev styrning över vilka moduler som eleven ska fokusera på vid kommande omexamination. Provfrågornas säkerhet i provbank kan även riskeras.

Referens: Del147.A.205, TSL 2009-6023