Giltighetstid för medicinskt intyg

Här finns information om vad som gäller angående det medicinska intygets giltighetstid, både första gången det skrivs ut och vid förlängning eller förnyelse.

Ett medicinskt intyg är giltigt från dagen för den första allmänna läkarundersökningen enligt JAR-FCL-systemet, DEL-MED eller Eurocontrol.

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts inom 45 dagar innan giltighetstidens utgång.

Om läkarundersökningen genomförts utanför denna 45-dagarsgräns, gäller dock undersökningsdatumet som första giltighetsdatum för det nya medicinska intyget.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!