AFIS-personal utbildning

Här hittar du information om utbildningsvägen för att få ett AFIS-behörighetsbevis.

En utbildningsorganisation som tillhandahåller inledande AFIS-utbildning är en certifierad organisation som uppfyller tillämpliga krav i TSFS 2016:78.

Den lokala utbildningen genomförs sedan vid en ATS-enhet i Sverige som tillhandahåller AFIS-tjänst.

Den inledande AFIS-utbildningen är ett första steg för att en person ska, hos Transportstyrelsen, kunna ansöka om och erhålla ett behörighetsbevis för AFIS-elev under förutsättning att samtliga tillämpliga krav för utfärdande av ett sådant behörighetsbevis är uppfyllda.

Den lokala utbildningen är en påbyggnad för att en person efter genomförd och godkänd utbildning ska, hos Transportstyrelsen, kunna ansöka om och erhålla ett behörighetsbevis för AFIS under förutsättning att samtliga tillämpliga krav för utfärdande av ett sådant behörighetsbevis är uppfyllda.