Luftvärdighet

Här här hittar du allt som rör luftvärdighet samt information om amatörbyggnad, typgodkänd utrustning och typacceptering.

Vid flygning ska det alltid finnas giltig luftvärdighetshandling ombord (i original) som intygar luftfartygets luftvärdighet (undantag se TSFS 2014:33 4§).
Se även MFL AIR och OPS, Luftfartygshandlingar som ska medföras ombord vid flygning.

EASA-klassade luftfartyg

Ägaren eller brukaren (eller i vissa fall operatören) ansvarar för att luftfartyget har giltiga luftvärdighetshandlingar.

  • Granskningsbeviset för den fortsatta luftvärdigheten (ARC) gäller ett år i taget.
  • Luftvärdighetsbevis för EASA-klassade luftfartyg gäller normalt tills vidare.

Detta regleras enligt (EU) nr 1321/2014, M.A.201.

Läs mer om luftvärdighetsförnyelse EASA. 

Icke EASA-klassade luftfartyg

Ägaren eller brukaren (eller i vissa fall operatören) ansvarar för att luftfartyget har en giltig luftvärdighetshandling.

Nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd utfärdas av Transportstyrelsen eller av Transportstyrelsen utsedd organisation och gäller ett år i taget. Ansökan om nytt nationellt Luftvärdighetsbevis eller Flygtillstånd för icke EASA-klassade luftfartyg (s.k. Annex I) regleras enligt TSFS 2016:40.

Läs mer om luftvärdighetsförnyelse Icke EASA. 

Tips till dig som ska skicka in handlingar

Handlingar i nya och pågående ärenden skickas till sjö- och luftfartsavdelningens registratur för registrering och vidare handläggning. I pågående ärenden ska du referera till ärendets beteckning (TSL 20YY-xxxx).

Hjälp oss att förkorta handläggningstiden genom att skicka in handlingarna elektroniskt, skanna in följande dokument i separata filer:
Kopior av ARC, underhållsprogram (för kännedom), inspektionsrapport, utfärdade och förlängda nationella flygtillstånd med tillhörande handlingar (luftvärdighetsdeklaration).
Ansökan om utfärdande av ARC (rekommendationsrapport bifogas), nationellt luftvärdighetsbevis eller nationellt flygtillstånd (luftvärdighetsdeklaration bifogas). Ansökan om exportluftvärdighetsbevis eller dubblett av luftvärdighetshandling.

Skicka till e-post: arc@transportstyrelsen.se

Det är möjligt att skicka handlingar med vanlig post till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Övriga handlingar (import, Permit to Fly, miljövärdighetsbevis, EASA luftvärdighetsbevis) skickas till e-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Resedagbok/Teknisk loggbok beställning

Då tidigare upplaga av resedagbok/teknisk loggbok tagit slut har Transportstyrelsen tagit fram en ny version.
När resedagbok/teknisk loggbok är fullskriven, beställer ni enklast en ny med e-post.

Skicka beställning av ny resedagbok/teknisk loggbok till e-post: arc@transportstyrelsen.se

Ange: Namn, adress och registreringsbeteckning.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!