Certifierade validerare

En validerare som ska validera kända leverantörer eller flygföretags fraktverksamhet i tredje land (ACC3) ska vara certifierad av Transportstyrelsen.

Kraven för att bli certifierad som validerare finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Har du några frågor om validering är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!