Certifierade instruktörer luftfartsskydd

Här hittar du information om instruktörer som utbildar säkerhetspersonal, hundförare och sprängämneshundar.

Instruktörer som utbildar säkerhetspersonal inom nedanstående områden måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

Säkerhetspersonal som utför:

  • säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage
  • säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål
  • säkerhetskontroll av frakt
  • säkerhetskontroll av flygföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och förnödenheter till flygplatsen
  • inspektion av fordon
  • tillträdeskontroll, övervakning och patrullering

Instruktörer som utbildar hundförare och sprängämneshundar (Explosive Detection Dog, EDD) för verksamhet inom luftfartsskyddet måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

 

Detta framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd:

Har du frågor kontakta:

Mikael Stubbe
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 40 30
mikael.stubbe@transportstyrelsen.se

Karin Melin
Inspektör Luftfartsskydd
Tfn: 010-495 37 23
karin.melin@transportstyrelsen.se