Certifierade instruktörer luftfartsskydd

Här hittar du information om instruktörer som utbildar säkerhetspersonal, hundförare och sprängämneshundar.

Instruktörer som utbildar säkerhetspersonal inom nedanstående områden måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

Säkerhetspersonal som utför:

  • säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage
  • säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål
  • säkerhetskontroll av frakt
  • säkerhetskontroll av flygföretagens post och materiel, förnödenheter för användning ombord och förnödenheter till flygplatsen
  • inspektion av fordon
  • tillträdeskontroll, övervakning och patrullering

Instruktörer som utbildar hundförare och sprängämnessökande hundar (Explosive Detection Dog, EDD) för verksamhet inom luftfartsskyddet måste vara certifierade av Transportstyrelsen.

Detta framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!