Luftfartsskydd – security

Luftfartsskydd, eller "security" som det heter på engelska, handlar om de åtgärder som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade mot flyget.

Målet för luftfartsskyddet är att skydda passagerare, besättning, markpersonal, allmänhet och egendom från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar avses till exempel brottsliga angrepp såsom sabotage, kapningar och gisslantagningar.

Transportstyrelsens ansvar

När det gäller luftfartsskydd ansvarar Transportstyrelsen för:

 • Tillsyn över de verksamhetsutövare som omfattas av det nationella säkerhetsprogrammet.
 • Tillståndsärenden vilket bland annat innebär utfärdande av säkerhetsgodkännanden.
 • Internationellt arbete.
 • Föreskriftsarbete.
 • Registerkontroll, det vill säga den registerkontroll som genomförs vid en säkerhetsprövning av en person som exempelvis ska arbeta på en flygplats.

Registerkontrollen

Vid registerkontrollen kontrolleras det om det finns några uppgifter om personen i polisens register som påverkar en anställning med anknytning till luftfarten.

När sådana uppgifter påträffas rapporteras dessa till Transportstyrelsen som ett utfall. Transportstyrelsen kan sedan göra en bedömning av personens lämplighet för jobbet ur säkerhetssynpunkt .

En kontrollerad person ligger kvar i polisens system för bevakning så länge som personen har en tjänst som omfattas av kravet på säkerhetsprövning .

Regler för luftfartsskydd

Luftfartsskyddet och tillhörande regelverk styrs i hög grad av internationella regler och som en följd av händelserna i USA i september 2001 tillkom också gemensamma bestämmelser inom EU.

Det gemensamma EU-regelverket återfinns idag i förordning (EG) nr 300/2008 och förordning (EU) nr 2015/1998.

NASP

Regeringen har utsett Transportstyrelsen till den myndighet som har till uppgift att utveckla och ansvara för Sveriges nationella säkerhetsprogram (NASP).

I NASP finns samtliga styrande krav för luftfartsskyddet samlade. Programmet innehåller en informationsdel samt föreskrifterna i serie SEC som publiceras i Transportstyrelsens författningssamling.

Följande verksamheter omfattas av bestämmelserna i det nationella säkerhetsprogrammet:

 • flygplatser
 • svenska flygföretag
 • utländska flygföretag
 • flygtrafiktjänst
 • fraktagenter
 • postföretag
 • cateringföretag
 • instruktörer som utbildar säkerhetspersonal
 • validerare
 • kända avsändare
 • kända leverantörer
 • EDD-företag

Händelserapportering

Krav på händelserapportering som rör luftfartsskydd finns i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd. För verksamheter och andra som inte omfattas av dessa krav, men som vill rapportera en händelse kopplad till luftfartsskydd kan skicka

e-post till: luftfartsskydd@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!