Maritime Labour Certificate Part II MLC

Den här blanketten används av redare för att lämna uppgifter om hur man lever upp till kraven om sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen.

Instruktion och stöd till dig som fyller i blanketten MLC part II.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.