Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vi får många frågor från företag och allmänhet om vi tillåter att utbildning kan ske på distans med anledning av coronaviruset. Vi kommer på denna sida hålla er uppdaterade med vad som gäller inom området.

Den här informationen gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning för yrkesförarkompetens, där det finns krav på att läraren och deltagarna samtidigt ska närvara i utbildningslokalen.

Idag kan distansutbildning medges endast på vissa utbildningar

Det finns idag möjlighet att, efter anmälan till Transportstyrelsen, bedriva del av utbildning på distans när det gäller

 • moped klass I, AM
 • förarbevis för moped klass II
 • förarbevis för snöskoter
 • förarbevis för terränghjuling
 • grundutbildning och fortbildning för yrkesförarkompetens.

Uppgifter som ska anmälas vid distansundervisning

Om ni avser att bedriva hela eller delar av den teoretiska utbildningen på distans ska genomförandet särskilt beskrivas i undervisningsplanen och en anmälan om ändring ska göras som beskriver

 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansundervisningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas     
 • vilken digital teknik ni kommer att använda vid undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras.

Till anmälan ska alltid undervisningsplanen bifogas.

Genom förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens är det tillåtet att genomföra grundutbildning och fortbildning på distans. Enligt Transportstyrelsens tolkning ska distansutbildningen vara lärarledd.

En hel fortbildning om 35 timmar får bestå av högst 12 timmar distansundervisning. Exempelvis kan man välja att genomföra en delkurs om 7 timmar på distans eller dela upp tiden för distansutbildning på flera delkurser.

Som utbildningsanordnare behöver man ange i intyget om genomförd delkurs och intyg om genomförd fortbildning hur många timmar utbildningen har omfattat och hur många som genomförts på distans.

För grundutbildningen finns ingen bestämmelse om högsta antal timmar distansundervisning angiven i förordningen. Däremot ska grundutbildningen omfatta vissa moment som inte lämpar sig för distansundervisning, som till exempel körträning och lastsäkring.

Om ni avser att bedriva teoretisk utbildning på distans ska genomförandet beskrivas i utbildningsplanen och en anmälan om ändring i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan ska lämnas in till Transportstyrelsen innan utbildningen påbörjas. Av beskrivningen ska framgå

 • undervisningsmetoder för varje område 
 • hur utbildningsanordnaren säkerställer att deltagaren tillgodogör sig utbildningen
 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansutbildningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas
 • vilken digital teknik ni kommer att använda under undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras
 • om ämnena omfattas av den särskilda beskrivning som anges i föreskriften, ska det framgå hur undervisningen ska genomföras och vad deltagaren får göra för att utföra och tillämpa sina kunskaper. 

Till anmälan ska alltid utbildningsplanen bifogas.

Förändringar kan ske med kort varsel

Många utbildare undrar om de på grund av coronaviruset kan utbilda elever på distans, till exempel genom att använda Zoom eller Skype. Att genomföra introduktionsutbildning eller riskutbildning på distans är tyvärr inte möjligt utifrån nuvarande regler. Då behöver reglerna i så fall ändras. Transportstyrelsen har hittills gjort bedömningen att inte medge undantag eller göra regeländringar.

Transportstyrelsen kan dock komma att vidta åtgärder med kort varsel beroende på utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd och vägledning. Om det blir någon förändring kommer vi att gå ut med information på den här sidan och via e-post till alla berörda utbildare.

Vi rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens råd

Vi förstår oron som många har och vi följer utvecklingen inom området. Tillsvidare rekommenderar vi att ni följer Folkhälsomyndighetens råd och vägledning i samband med att ni håller utbildningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!