Användarstöd och frågor gällande RDT och STFS

Här kan du få hjälp med frågor gällande RDT och STFS.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:60) och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Om du har problem med ditt beredningssystem för att överföra och publicera trafikföreskrifter, kontakta din systemleverantör.

Frågor om trafikregler och vägmärken

E-post: kontaktformulär för vägmärken och trafikregler

Telefonnummer: 0771-503 503 (fråga efter ”Sektion regelinformation”)

Använd kontaktformulär för vägmärken och trafikregler eller ring vår växel på telefonnummer 0771-503 503 (fråga efter Sektion regelinformation), om du har en fråga eller synpunkter om trafikregler eller vägmärken. Det kan gälla frågor av typen:

  • Hur publicerar jag en trafikföreskrift?
  • Hur går jag tillväga om jag vill upphäva en trafikföreskrift?
  • Min beslutsmyndighet saknar RDT-administratör och behöver en blankett för att anmäla en RDT-administratör.
  • Synpunkter eller förbättringsförslag gällande RDT-webbplatsen och RDT-verksamheten.

Transportstyrelsen kan inte tolka regler åt andra och kan därför inte svara på frågor hur beslutsmyndigheter ska utforma till exempel trafikföreskrifter.

Tekniska frågor

E-post: tsservicedesk@transportstyrelsen.se

För frågor gällande inloggning, e-legitimation eller övriga tekniska problem med IT-systemet RDT/STFS. Det kan exempelvis vara:

  • Varför får jag felmeddelande ogiltig e-legitimation när jag loggar in?
  • Varför kan jag inte logga in trots att e-legitimationen fungerar?
  • Varför kommer jag inte åt STFS/RDT?
  • Jag får felmeddelande när jag försöker publicera en trafikföreskrift i STFS.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!