Byte av webbadress

Webbadressen för den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter (RDT), https://rdt.vv.se/rdt/default.aspx, har upphört att gälla.

Om ni använder ett LTF-system för publicering i Svensk trafikföreskriftssamling behöver ni ändra webbadresser i LTF-systemet för att det fortsättningsvis ska fungera. Vi hänvisar till programvaruleverantören av ert system som kan hjälpa er med detta.

Om ni använder Transportstyrelsens webbapplikation för publicering ska den nya webbadressen https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/default.aspx användas.

För sökning i Svensk trafikföreskriftssamling ska adressen www.stfs.se användas. Vi rekommenderar även att ni kontrollerar och uppdaterar de eventuella länkar till RDT/STFS som finns på er hemsida så att de istället hänvisar till www.stfs.se.

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss på rdt@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!