Cirkulationsplats

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols.

Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten.  

Fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen och ska därför i god tid sänka hastigheten eller stanna. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!