Det är den som är registrerad ägare till fordonet vid tillfället för felparkeringen som ansvarar för att avgiften betalas in.

Inbetalningen ska ha skett inom åtta dagar från utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

Inbetalningen ska göras till: 

  • bankgiro 5051-6905.

Vid betalning måste du ange det OCR-/referensnummer som framgår på din parkeringsanmärkning.

I vår e-tjänst Fordonets skulder finns betalningsuppgifter för alla fordonsrelaterade skulder som kan finnas på ditt eller dina fordon.

Fordonets skulder

Observera att uppgifter om parkeringsanmärkningar är synliga i e-tjänsten först efter att den aktuella parkeringsanmärkningens förfallodatum passerats och vi skickat en betalningspåminnelse.