Tävlingsskyltar

Från och med 1 januari 2016 ska de flesta tävlingsfordon ha tävlingsskyltar. Det vill säga speciella registreringsskyltar som ska användas vid tävling.

Tävlingsskyltarna för rallybilar och enduro- och trialmotorcyklar är orangea med registreringsnumret i svart. De ser ut som på bilderna nedan: 

Tävlingsskylt

Tävlingsskylt MC

 • Rallybilarnas skyltar har måtten 300 x 110 mm. Det ska sitta en skylt fram och en bak på fordonet.
 • Enduro- och trialmotorcyklar skyltar har måtten 170 x 150 mm. Skyltarna ska sitta bak på fordonet.

Skylten ska ha minst två och högst sju tecken, mellanrum räknas som ett tecken. Teckenkombinationen kan bestå av siffror eller bokstäver – eller av både siffror och bokstäver. Du kan använda dig av alla bokstäver i det svenska alfabetet, A-Ö, samt siffror 0-9.

Tävlingsskylt med bokstäverTävlingsskylt bokstäver MC

Observera att sju tecken endast kan användas på en skylt av ordinarie storlek (520 x 110 mm). I annat fall gäller att max sex tecken inte är tillåtet med kombinationer som motsvarar registreringsnummer (tre bokstäver + tre siffror eller tre bokstäver + två siffror + 1 bokstav) eller skylt för beskickningsfordon” (två bokstäver + tre siffror + en bokstav) formatet på bokstäverna Å, Ä och Ö avviker från övriga bokstävers O och 0 (nolla) jämställs som tecken. För att undvika förväxling med en annan befintlig skylt, så kan du inte beställa en personlig skylt med ett tecken som kan förväxlas med ett annat tecken. Exempelvis bokstaven O och siffran 0, som i exemplet TOMMY (med O) eller T0MMY (med nolla). Om du vill använda en kombination som motsvarar ett produkt- eller företagsnamn ska du kontakta den som äger rätten till namnet och få ett skriftligt medgivande, som du bifogar ansökan.

Skylten får inte ha en teckenkombination som väcker anstöt eller medför olägenhet för någon. Alla inkomna ansökningar granskas innan de godkänns. Om en ansökan inte godkänns beror det oftast på att beteckningen som valts är upptagen eller olämplig.

Fordon med en särskild textkod i vägtrafikregistret ska ha en tävlingsskylt. Enduro- och trialmotorcyklarna med textkoden T71MC ska ha tävlingsskylt. Likaså rallybilarna med textkoderna T71R, T71X, T71Y, T71Z, T71ZE och T71ZK.

Om din bil har textkod T71ZO så ska den ha ordinarie, vita registreringsskyltar.

Se fordonets textkod i e-tjänst eller app

Du kan se om det finns textkoder för ett fordon under fliken Tilläggsinformation i vår e-tjänst Sök uppgifter om annat fordon.

Du kan också se det via vår app Mina fordon. Där finns uppgiften under Tekniska data > Tilläggsinformation.

Fordon med tävlingsskylt har dispens som innebär att de endast får köras på allmänna vägar i samband med tävlingar, mellan specialsträckor i tävlingen. Genom en särskiljande registreringsskylt kan tävlingsfordon enklare urskiljas från övriga fordon. 

Aktuella avgifter för tävlingsskylt hittar du på sidan Avgifter för registerhållning

 

När du byter till en tävlingsskylt ska du förstöra den vita skylten så att den inte längre kan användas.

När ett fordon registreras i vägtrafikregistret som tävlingsfordon skickar vi ut tävlingsskyltar.

Det är bara fordon som är registrerade i vägtrafikregistret som tävlingsfordon som kan få tävlingsskyltar. Ett tävlingsfordon är inte tillverkat som ett "vanligt" fordon och har därför dispenser. Det är Transportstyrelsen som utfärdar dispenser. 

Rallybilar med tävlingsskylt

Rallybilar får bara köras på väg vid tävling och annan sportslig verksamhet under förutsättning att den som framför fordonet har giltig tävlingslicens. En giltig tävlingslicens utfärdas av Svenska bilsportförbundet eller annat nationellt förbund som är anslutet till Fédération Internationale de l'Automobile (Internationella Bilförbundet).

Tävlingsmotorcykel med tävlingsskylt

En tävlingsmotorcykel får bara köras på väg i samband med träning eller tävling som är organiserad av motorklubb registrerad i Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet eller Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Du beställer en ny tävlingsskylt på samma sätt som du beställer en vanlig registreringsskylt. Du kan beställa via e-tjänsten Beställ registreringsskylt.  

För att kunna beställa skyltar via e-tjänsten så behöver du något av följande:

 • behörighetskoden (som finns på Del 1 av registreringsbeviset) eller
 • e-legitimation.

Om ditt tävlingsfordon ska avregistreras behöver du skicka in fordonets registreringsskyltar till Transportstyrelsen. Du skickar in registreringsskyltarna i samband med din anmälan om avregistrering.

Detta gäller oavsett om fordonet har tävlingsskylt eller vanliga registreringsskyltar. Läs mer om hur du avregistrerar ett fordon

Ditt fordon kanske inte ska ha tävlingsskylt. Läs mer om vilka fordon som ska ha en tävlingsskylt.  

Om ditt fordon ska ha tävlingskylt, men du ännu inte fått någon, beror det förmodligen på någon av följande anledningar:

 • Din adress är inte folkbokförd
  Folkbokför din adress och beställ sedan en tävlingsskylt. Tänk på att det tar ungefär en vecka innan folkbokföringen hunnit meddela Transportstyrelsen om din folkbokförda adress och du kan beställa en tävlingsskylt.
 • Du har en obetald fordonsskatt på ditt fordon
  Betala fordonsskatten och beställ sedan en tävlingsskylt. Tänk på att det tar ungefär en vecka tills att betalningen är registrerad och du kan beställa en tävlingsskylt. 
 • Ditt fordon är anmält stulet
  Kontakta kundtjänst för mer information.