Fordonsskatt beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp

Fordonsskatt för personbilar klass I, personbilar klass II (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar beräknas antingen utifrån fordonets vikt eller utifrån hur mycket koldioxid (CO2) som fordonet släpper ut vid blandad körning.

Följande fordon beskattas utifrån koldioxidutsläpp:

Personbil klass I som är av
- fordonsår 2006 eller senare
- tidigare fordonsår än 2006 men som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el eller miljöklass hybrid.

Personbil klass II (husbil), lätt lastbil eller lätt buss som är tagen i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare.

Övriga personbilar klass I, personbilar klass II (husbil), lätta lastbilar och lätta bussar beskattas utifrån fordonets vikt.

Mer information om beräkning av fordonsskatt hittar du på Skatteverkets webbplats