Husbilar beskattas utifrån

  • totalvikt om den har tagits i trafik första gången före den 1 januari 2011, eller
  • koldioxidutsläpp vid blandad körning om den har tagits i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare.

För husbilar som ska beskattas utifrån koldioxidutsläpp krävs att det finns ett koldioxidvärde i vägtrafikregistret. Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt beräkningsmetoden skälig grund.

Läs mer om fordonsskatt för husbilar.