Beslut om beräkning enligt skälig grund

Före juni 2015 registrerade Transportstyrelsen koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret för husbilar i det fall fordonets CoC-intyg (Certificate of conformity) innehöll den uppgiften. Eftersom inte alla husbilar har ett koldioxidutsläpp i sitt CoC-intyg, blev det inte konsekvent registrerat för likvärdiga husbilar. Eftersom fordonsskatten baseras på koldioxidutsläppet, lyftes detta som ett problem från olika branscher.

På grund av problemet som lyfts fram tog Transportstyrelsen och Skatteverket ett gemensamt beslut att samtliga husbilar ska ha ett koldioxidutsläpp som är beräknat enligt skälig grund. Beslutet togs i juni 2015.

Beslutet innebär att vissa husbilar både har ett uppmätt koldioxidutsläpp (från grundfordonet) och ett beräknat koldioxidutsläpp enligt skälig grund i vägtrafikregistret. Det beräknade värdet enligt skälig grund är det som gäller för beskattning.

Transportstyrelsen införde samtidigt en spärr i vägtrafikregistret så att koldioxidutsläpp från CoC-intyget inte kan registreras för husbilar. Alla husbilar var därefter tvungna att registreras med ett koldioxidutsläpp beräknat enligt skälig grund.

Husbilar som inte omfattas av beslutet

Ett mindre antal husbilar är konstruerade på ett sådant sätt att de inte bör omfattas av beslutet att registreras med ett beräknat koldioxidutsläpp enligt skälig grund. Dessa ska i stället registreras med det koldioxidutsläpp som finns på CoC-intyget. Men eftersom vi har en spärr i vägtrafikregistret fungerar inte det. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta bort denna spärr utan kommer att ha en manuell hantering för att omhänderta husbilar som ska registreras med ett uppmätt koldioxidutsläpp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!