När koldioxidutsläppet inte framgår räknas istället en skatteparameter fram. Det hittar du genom att logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt fordon eller i mobila appen Mina fordon att skatten är ”administrativt fastställd”. 

Fordonsuppgifter - ditt fordon