En dieseldriven Volvo V70 som är tagen i trafik efter den 1 januari 2008 och släpper ut 179 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 4 648 kronor enligt följande beräkning:
 

Skatt år 2015 Kronor
Grundbelopp 360
Koldioxidkomponent
(179-111= 68) 68 gram * 22 kr =1 496 kr
 1 496
Summa  1 856
Bränslefaktor (1 856 * 2,37= 4 398 kr) 4398
Miljötillägg  250
Summa

4 648