Regler för husbilar med malusbeskattning

Personbilar klass II (husbil) med förhöjd fordonskatt (malusbeskattning) har 4 dygns avställningsperiod i stället för 15 dygn mellan en av- och en påställning.

Den 1 mars 2021 infördes nya bestämmelser för vissa husbilar. Det gäller husbilar som under de tre första åren från det att husbilen blev skattepliktig första gången betalar malusskatt om minst 4 800 kronor/år. Ändringen innebär att husbilen endast behöver vara avställd i 4 dygn i stället för 15 dygn för att skatt inte ska behöva betalas för avställningsperioden.

Här är ett par exempel på hur det blir för en husbil med malusskatt om minst 4 800 kronor:

  • Husbilen ställs av 3 mars och ställs på från och med 6 mars. Husbilen har varit avställd i 3 dygn (3, 4, och 5 mars). Eftersom en ny påställning sker inom 4 dygn ska fordonskatt betalas från och med 3 mars, det vill säga även för den tid som husbilen varit avställd.

  • Husbilen ställs av 3 mars och ställs på från och med 7 mars. Husbilen har varit avställd i 4 dygn (3, 4, 5 och 6 mars). Eftersom en ny påställning sker efter 4 dygn, ska fordonsskatt betalas från och med 7 mars, det vill säga när husbilen blev påställd. Den som är skyldig att betala fordonsskatten ska inte betala fordonsskatt för perioden 3–6 mars.

Tänk på

Efter varje påställning skickar vi ut en inbetalningsavi. Avin innehåller fordonsskatten från påställningstillfället fram till skatteperiodens slut.

Om husbilen har ställts av och du har betalt in beloppet, så återbetalar vi överskjutande fordonskatt. Om du har förenklad återbetalning (se återbetalning av fordonsskatt), så sätts överskjutande belopp in på det konto du anmält. Annars kommer det en utbetalningsavi.

Om du ställer av och på husbilen med korta intervaller, kan du få flera avier för samma skatteperiod. Varje inbetalningsavi innehåller ett unikt OCR-nummer. Om du har flera avier, behöver inbetalning göras för varje avi, eftersom Transportstyrelsen hanterar inbetalningar automatiskt. Om du summerar beloppen från avierna och anger ett enda OCR-nummer, innebär det att de andra debiteringarna förblir obetalda. Det kan leda till att husbilen får användningsförbud.

Vill du göra inbetalning av fordonsskatt för de dagar som husbilen varit påställd i stället för att få återbetalning av överskjutande belopp? Efter att fordonet ställts av kan du på Transportstyrelsens webbplats och e-tjänst Fordonets skulder, se aktuellt belopp, OCR-nummer och förfallodatum för respektive debitering. Varje debitering måste betalas in var för sig och i rätt tid.

Uppdaterat belopp visas dagen efter första vardagen efter avställningsdagen. Du kan även se återstående belopp i appen "Mina fordon". Vi rekommenderar dock endast fordonsappen om du har en obetald fordonsskatt på husbilen. Om du har flera obetalda fordonsskatter visas endast totalsumman.

Frågor och svar

En malusbeskattad husbil  med fordonskatt på 4 800 kronor eller mer har 4 dygns avställningsperiod. Malusbeskattning upphör tre år efter att husbilen togs i trafik första gången.

Du ser datumet i appen "Mina fordon" under fordonsuppgifter och fordonsidentitet eller på Transportstyrelsens webbplats:

E-tjänst sök fordonsuppgifter med registreringsnummer

Om det finns ett datum under rubriken "Påställd första gången (vanligtvis i utlandet)", så räknas det datumet som första dag. Annars är det datumet under rubriken "Påställt första gången i Sverige" som är första dag.

I appen "Mina fordon":

E-tjänsten "Sök fordonsuppgifter" på webben: 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!