Kontrollbesiktning av fordon som är 50 år eller äldre

Fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning.

En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Frågor och svar

Nej, du behöver inte ansöka om besiktningsbefrielse när fordonet blir 50 år. Det inträder automatiskt under förutsättning att det finns en godkänd och giltig kontrollbesiktning inom de 2 senaste kalenderåren.

Ja, fordon som har körförbud kommer fortfarande att ha körförbud. Ett körförbud kan endast hävas av en godkänd fullständig kontrollbesiktning.

1 januari det år då fordonet blir 50 fordonsår.