Kontrollbesiktning av tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången togs i trafik.

Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter den månad då senast föregående fullständiga kontrollbesiktning ägde rum.

Exempel: Om du besiktar i april, ska nästa kontrollbesiktning ske senast den sista april året efter.

Tunga fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning under förutsättning att fordonet inte har ett meddelat körförbud, utgånget föreläggande eller körförbud på grund av en utebliven periodisk kontrollbesiktning.

Läs mer om kontrollbesiktning av fordon som är 50 år eller äldre.