Dödsbo - när en fordonsägare avlider

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo.

Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter.

Dödsboet företräds vanligtvis av följande:

  • efterlevande make/maka eller sambo (där sådan finns)
  • arvingar enligt lag
  • testamentstagare.

Betalningsskyldigheten för skatter och avgifter (till exempel fordonsskatter, trängselskatter, infrastrukturavgifter, felparkeringsavgifter och vägtrafikregisteravgifter) kvarstår när en person avlider. Då blir dödsboet betalningsskyldigt och detta gäller även om dödsboförvaltningen har upphört och eventuella tillgångar har skiftats ut till arvingarna.

Om det saknas tillgångar i dödsboet innebär det däremot inte att den enskilde dödsbodelägaren är personligen ansvarig för att betala skatten eller avgiften.

Fordonsinnehav

För att få veta om det finns några fordon registrerade på dödsboet kan man använda vårt kontaktformulär och begära ett utdrag. Man får då en lista med registreringsnummer på de fordon som eventuellt finns registrerade på den avlidne. Om det finns fordon registrerade, behöver dödsboet anmäla ägarbyte för dem.

Beställning av registreringsbevis

Om du som företräder dödsboet inte hittar registreringsbevisen (del 1 och 2) till fordonet eller fordonen, kan du beställa nya kostnadsfritt. Via e-tjänsten kan du beställa registreringsbevis utan e-legitimation och det skickas i normalfallet till den avlidnes senast registrerade folkbokföringsadress.

Det går också bra att beställa nya registreringsbevis via vårt kontaktformulär. Det tar då någon dag längre innan man får registreringsbevisen.

Adressändring i vägtrafikregistret

När en person har avlidit får vi inga aviseringar om adressändringar för dödsboet från Skatteverket.

I stället behöver du som företräder dödsboet begära adressändring via vårt kontaktformulär.

Eller skriftligen till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Den som begär ändringen ska på något sätt visa att den har rätt att företräda dödsboet, till exempel genom att bifoga en kopia på bouppteckningen eller ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Begäran om adressändring måste komma från åtminstone en av dödsbodelägarna.​ Även en utsedd boutredningsman eller testamentsexekutor kan begära adressändring.

Ägarbyte

För att kunna anmäla ett ägarbyte på ett fordon som är registrerat på ett dödsbo måste man ha tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2 i original. Det går inte att anmäla ägarbytet digitalt på Transportstyrelsens webbplats eller i appen (den mobila applikationen).

Anmälan ska vara underskriven av dödsbodelägare i den avlidnes ställe, det vill säga någon som ingår i dödsboet eller av en särskilt utsedd boutredningsman. I rutan ”säljare” skriver den person som har rätt att företräda dödsboet så här: ”För dödsboet” och sedan sitt eget namn med ett namnförtydligande. Innan anmälan skickas in till Transportstyrelsen ska dödsboet vara överens om att ägarbytet ska ske, även om bara en av dödsbodelägarna undertecknar anmälan.

Man behöver inte skicka med någon bouppteckning eller liknande utöver anmälan om ägarbyte på registreringsbeviset. För mer information om vad som ska fyllas i på registreringsbeviset del 2, se Ägarbyte av fordon.

Om fordonet är registrerat som påställt i vägtrafikregistret, eller ska ställas på i samband med ägarbytet, ska den nya ägaren teckna en trafikförsäkring från det ägarbytesdatum som anmäls (gäller inte för släpfordon). Läs mer Trafikförsäkring.

Avställning

Man kan ställa av fordonet om det inte används. Då behöver inte dödsboet betala fordonsskatt eller trafikförsäkring under tiden som skiftet av dödsboet pågår. Den årliga vägtrafikregisteravgiften ska däremot betalas även om fordonet är avställt.

För att kunna göra en anmälan om avställning behöver man ha del 1 av registreringsbeviset och den behörighetskod som finns på det.

Avställningen kan anmälas via vår e-tjänst eller genom att skicka in anmälan på registreringsbeviset till oss med posten. Adressen finns förtryckt på registreringsbeviset.

Tänk på att avställningen gäller från den dag en fullständig anmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Dödsboet måste ha en trafikförsäkring fram till avställningen och fordonsskatten måste vara betald.

Avier om fordonsskatt, trängselskatt och andra utskick

Transportstyrelsen fortsätter skicka ut avier angående fordonsskatt och trängselskatt med mera som vanligt, även om den som är skatt- eller avgiftsskyldig har avlidit. De skatter och avgifter som vi skickar ut avier på ska betalas senast det förfallodatum som står på avierna.

Via vår e-tjänst ”Fordonets skulder” kan den som är behörig att företräda dödsboet logga in med hjälp av behörighetskoden från del 1 av registreringsbeviset för att få information om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder på fordonet. Läs mer och logga in på sidan Fordonsrelaterade skulder.

Om man vill begära omprövning av fordonsskatt eller trängselskatt, ska man vända sig till Skatteverket.

Om det finns autogiro eller e-avi för den avlidnes fordonsskatt eller trängselskatt, behöver man kontrollera med banken om dragningen kan genomföras (autogiro) och om e-avi kan betalas. Den aktuella banken kan ge mer information om hur det fungerar.

Om det finns en digital brevlåda kopplad till den avlidne, avaktiveras den så snart Skatteverket registrerat personen som avliden i folkbokföringen. Efter det skickas försändelser som fysisk post.

Det som har skickats till den digitala brevlådan innan brevlådan avaktiverats skickas inte på nytt som fysisk post. Behöriga företrädare för dödsboet kan få tillgång till inkomna meddelanden i den inaktiva brevlådan om de skickar en skriftlig begäran till adressen:

Skatteverket
Mina meddelanden
171 94 Solna

Fordonsrelaterade skulder

Om det finns fordonsrelaterade skulder (felparkeringsavgift, fordonsskatt, trängselskatt, infrastrukturavgift) för ett fordon, kan det påverka den som blir ny ägare till fordonet.

Ett fordon kan också ha användningsförbud om det finns obetalda skatter och/eller avgifter för fordonet.

Du som företräder dödsboet kan själv kontrollera om ett fordon har användningsförbud eller om det finns skulder med hjälp av våra e-tjänster eller på telefon.

Om du vill kontrollera ett fordon som är registrerat på ett dödsbo, använd vår e-tjänst eller app:

Kontroll av fordonsrelaterade skulder och användningsförbud kan även göras via vår kundtjänst för fordonsfrågor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!