EDI för fordonsskatt

EDI gör det möjligt för oss att skicka skatteavier elektroniskt. Tekniken är ett led i att förenkla hanteringen både för oss som avsändare och för våra mottagare.

Ni kan även göra en anmälan om EDI för trängselskatt.

Vad är EDI?

EDI, Electronic data interchange, är ett alternativ till pappersavier. Hanteringen blir elektronisk hela vägen – från oss, genom vår VAN-operatörs fakturaväxel och till de som anmält sig till EDI.

Tillfälliga skattedebiteringar (exempelvis som fordonsskattehöjning, påställningar, påminnelser eller skyltavgifter) kommer vi att sända via digital brevlåda eller per post. 

Peppol BIS Billling som filformat

Vi använder Peppol BIS Billing som standardformat för den elektroniska avin. Peppol BIS Billing är ett format som följer den europeiska normen för enkel elektronisk utväxling av fakturor. Det är en formatmall som skapats för att användas i Peppols nätverk.

Fakturareferens

Transportstyrelsens avier för beslut om fordonsskatt baseras på uppgifter som finns i vägtrafikregistret och inte ett reskontrasystem, vilket innebär att vi inte kan ange särskilda fakturareferenser/beställarreferenser.

Anmälan om avisering av fordonsskatt via EDI

Er anmälan ska innehålla ert organisationsnummer och/-eller det filialnummer som det gäller samt ert PEPPOL-ID. Var tydlig med om ditt ärende gäller fordonsskatt och/-eller trängselskatt.

Om ni önskar samlingsavisering istället för singelavisering, meddela detta i er anmälan.

För att anmäla avisering via EDI eller om ni har frågor kan ni kontakta oss via e-post på kundtjanst-EDI@transportstyrelsen.se.