En dieseldriven Volvo V70 med tillverkningsår 2005 och som tagits i trafik samma år. Fordonet uppfyller kraven för miljöklass 2005 och släpper ut 179 gram koldioxid per kilometer. Skatten blir då 4 898 kr enligt följande beräkning:

Skatt år 2015 Kronor
Grundbelopp  360
Koldioxidkomponent
(179-111= 68) 68 gram*22 kr = 1 496 kr
 1 496
Summa  1 856
Bränslefaktor
1 856 * 2,37 = 4 398 kr
 4 398
Miljötillägg  500
Summa  

4 898