E-avi för fordonsskatt

Du kan anmäla hos din internetbank att du i fortsättningen vill få den ordinarie avin för fordonsskatt elektroniskt via bankens tjänst e-faktura.

Transportstyrelsen skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.

Om du har e-avi och ska byta bank så måste du själv avanmäla tjänsten e-faktura. Du gör en avanmälan i din internetbank. Vi sänder då framtida avier för fordonsskatt till dig med vanlig post. Vill du fortsätta med e-avi hos din nya bank? Gör då en ny anmälan om e-faktura hos din nya bank.

Det är bara den ordinarie fordonsskatten som vi kan skicka med e-avi. Vid tillfällig skattedebitering som till exempel fordonsskattehöjning, påställning eller vid påminnelse av fordonsskatt kommer en pappersavi att skickas hem till dig. Om ett fordon ställs av i betalmånaden makuleras e-avin och en ny pappersavi på vägtrafikregisteravgiften skickas då hem till dig.

För att tjänsten ska kunna användas krävs det att den som står som ägare till fordonet är samma person som står för internetbanken. (Samma personnummer eller organisationsnummer ska vara knutet till internetbanken.)

Kom ihåg att du som fordonsägare själv ansvarar för att betala fordonsskatten i tid, även om du inte har fått någon avi.

Läs mer om vilka banker som erbjuder e-faktura.