Vad är en fordonsmålvakt?

På den här sidan kan du läsa mer om vad som menas med fordonsmålvakt, eller ”bilmålvakt” som det också kallas. Observera att det inte finns en formellt fastställd definition av vad som avses med begreppet.

Begreppet fordonsmålvakt används ofta om personer som av någon anledning går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Syftet är att denne ska slippa betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter kopplade till fordonet. Betalningsansvarig för skulderna är den registrerade ägaren (det vill säga fordonsmålvakten), som dock inte betalar skulderna. Därmed går staten miste om stora intäkter.

Enligt Kronofogden var det sammanlagda skuldbeloppet för de fordonsrelaterade skulderna över 1,3 miljarder kronor år 2022. 

Antalet fordonsmålvakter

Det går inte att säga exakt hur många fordonsmålvakter det finns i dagsläget. Det beror bland annat på att det inte finns någon definition på vad en fordonsmålvakt är och hur omfattande fordonsinnehavet måste vara.

I oktober 2023 gjorde Transportstyrelsen senast en kontroll i vägtrafikregistret för att få en uppfattning om omfattningen av företeelsen. Vid kontrollen användes följande förutsättningar för personerna:

  • privatpersoner (inga juridiska personer som företag)
  • privatpersoner som inte yrkesmässigt säljer/köper fordon
  • registrerade ägare till fler än 100 personbilar och/eller lastbilar.

Resultatet visade att det finns 246 personer i vägtrafikregistret som uppfyller dessa kriterier. Vi vill dock understryka att vi inte anser att dessa personer automatiskt ska anses vara fordonsmålvakter.