Om fordonet skrotats, förstörts eller om du gjort något som innebär att fordonet inte längre kommer att användas i trafik, så ska det avregistreras. Du anmäler det på registreringsbeviset. Vi bedömer om fordonet ska avregistreras. Följande fordonsslag omfattas av dessa regler:

  • tung lastbil eller tung buss (totalvikt över 3 500 kg)
  • släp
  • motorcykel
  • registrerad moped
  • traktor
  • registrerat motorredskap
  • terrängfordon (tung terrängvagn, terrängskoter, snöskoter, terränghjuling  och terrängsläp).

För att vi ska kunna göra en bedömning ska anmälan innehålla

  • en redogörelse om vilka åtgärder som gjorts
  • ett intyg eller liknande (uppgifterna bör styrkas)
  • fordonets registreringsskylt(ar).