I undantagsfall godkänner vi avregistrering av andra skäl än de som presenteras här. Det gäller främst avregistrering av personbilar som skrotats men där ägaren inte kan styrka detta genom ett skrotningsintyg. Ett exempel är personbilar som används inom folkrace.

Anmälan sker via registreringsbeviset som ska kompletteras med handlingar som styrker att fordonet ska avregistreras samt fordonets registreringsskyltar.