Autogiro för vägavgiften – så här fungerar det

Som lastbilsägare kan du beställa autogiro för den ordinarie vägavgiften. Vägavgift påförs lastbilar med en totalvikt på minst 12 ton eller lastbilar med en totalvikt på minst 7 ton som är försedda med draganordning.

Du som privatperson (och enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank

När du väljer att teckna ett nytt autogiro i din internetbank; ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro. Observera att de bankgironummer som gäller för autogiro, som visas i internetbanken, skiljer sig från de nummer som finns på våra inbetalningskort.

Det är bara den ordinarie vägavgiften som du kan betala med autogiro. Vid tillfällig vägavgiftsdebitering, som till exempel påställning, vägavgiftshöjning, ändrat användningssätt eller påminnelse av vägavgift, ska du använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är lastbilsägare.

Det är påställningsdatumet för lastbilen som bestämmer i vilken månad vägavgiften ska betalas. Mer information om betalningsregler kan du få på Skatteverkets webbplats.

Läs mer om vägavgift för tunga fordon

Autogiro för privatpersoner och enskilda företag

Autogirot omfattar automatiskt alla de lastbilar du är registrerad ägare till. Om du köper en ny lastbil, kommer den automatiskt att omfattas av autogirot nästa gång det är dags för dig att betala den ordinarie vägavgiften. 

Du kan inte betala vägavgift för någon annans lastbil via autogiro. För att kunna betala autogiro för fordon som tillhör en enskild firma registrerar du autogirot på dig själv.

Autogiro för företag

Anmäl autogiro för vägavgift för företag

Företag kan teckna autogiro för vägavgift även för lastbilar som de inte äger. Vid beställningen anger du för vems fordon du vill betala den ordinarie vägavgiften.

Observera att medgivandet automatiskt omfattar alla fordon som det är vägavgift på och som är registrerade på det organisationsnummer du anger. Det kommer alltså att göras dragningar för alla vägavgiftspliktiga fordon som den organisationen äger.

Om fordonsägaren köper en lastbil till, kommer den automatiskt att omfattas av autogirot nästa gång det är dags att betala den ordinarie vägavgiften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!