Trängselskatten i Göteborg höjdes den 1 januari 2015 enligt riksdagsbeslut från 2011

Den 26 maj 2010 fattade riksdagen beslut om trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att, öka framkomligheten och förbättra miljön. Trängselskatten ska även delfinansiera investeringar i det Västsvenska paketet med 14 miljarder kronor till kollektivtrafik, järnväg och vägar.

Beslutet från 2011 innebär förändringar

Den 15 juni 2011 tog riksdagen ett nytt beslut som innebar ett antal ändringar i lagen om trängselskatt för Göteborg

Den så kallade flerpassageregeln tillkom, vilket innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter beskattas endast en gång Gränserna för trängselskatteområdet ändrades och antalet betalstationer minskades.

De här ändringarna innebar en minskning av intäkterna till de planerade infrastruktursatsningarna.

Därför beslutades samtidigt att trängselskatten per passage skulle höjas från den 1 januari 2015. Det är den höjningen som nu har genomförts.

De nya trängselskattebeloppen innebär en höjning till 9, 16 eller 22 kronor per passage, beroende på vilken tid du åker.

Här är de tider och belopp som gäller från och med den 1 januari 2015:

06:00–06:29 9 kronor

06:30–06:59 16 kronor

07:00–07:59 22 kronor

08:00–08:29 16 kronor

08:30–14:59 9 kronor

15:00–15:29 16 kronor

15:30–16:59 22 kronor

17:00–17:59 16 kronor

18:00–18:29 9 kronor

18:30–05:59 0 kronor

Läs mer i regeringens proposition 2010/11:133

 

Tre myndigheter ansvarar för trängselskatten

Det är riksdagen som beslutar om lagen om trängselskatt. Tre myndigheter är ansvariga för att upprätthålla trängselskattesystemet:

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av betalstationerna. Transportstyrelsen hanterar passageinformationen samt administrerar trängselskatt och tilläggsavgifter. Transportstyrelsen har också kontakterna med allmänheten genom sin webbplats och kundtjänst. Skatteverket är den beslutande myndigheten och dit du vänder dig om du vill ompröva ett skattebeslut – det vill säga om du fått en betalningsavi som du inte tycker stämmer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!