De slutsatser som presenteras i rapporten innebär inte att reglerna för innehav av körkort är ändrade. Däremot kommer vi att påbörja ett föreskriftsarbete för att genomföra nödvändiga och önskvärda revideringar.