Översyn av körkortskrav för syn och diabetes

Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven för syn och diabetes för att få ha körkort. Målsättningen är att översynerna ska vara klar innan sommaren 2020.

Syftet med översynen är att Transportstyrelsen ska få en tydlig bild över om föreskrifterna följer EU-direktivet, vilka regler som finns i andra länder och ta del av det kunskapsläge som finns inom området. Målsättningen är att översynerna ska vara klar innan sommaren 2020. 

Arbetet kommer att resultera i två rapporter som publiceras här på Transportstyrelsens webb. Rapporterna kommer att ge oss en bild av om föreskrifterna behöver utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns.

I arbetet med översynerna har Transportstyrelsen bland annat bjudit in patientorganisationer till en workshop för att tillvarata medborgarnas synpunkter och åsikter. Även privatpersoner har haft möjlighet att lämna synpunkter. Vi samlade främst in synpunkter under 2018.

Har du frågor om diabetes eller syn i ett pågående körkortsärende ber vi dig att kontakta kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!