Översyn av kraven om bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon

Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven om bruk av substans (t.ex. alkohol, narkotika och läkemedel) som påverkar förmågan att få ha körkort. Översynen ska vara klar under 2022.

Syftet med översynen är att utreda:

  • om de trafikmedicinska föreskrifterna följer EU:s körkortsdirektiv
  • det aktuella kunskapsläget som finns inom området
  • hur reglerna ser ut i andra länder
  • om de trafikmedicinska föreskrifterna behöver utvecklas.

Översynen ska vara klar under 2022 och kommer att resultera i en rapport som publiceras här på transportstsyrelsen.se.

Rapporten kommer att ge oss en bild av om föreskrifterna behöver utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns.

Översynen omfattar två kapitel

Översynen omfattar följande kapitel i de trafikmedicinska föreskrifterna TSFS 2020:125:

  • 12 kap. Bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon
  • 13 kap. Särskilt läkarutlåtande efter grovt och efter upprepade fall av rattfylleri

Resultatet av översynen kan medföra att andra delar av de trafikmedicinska kraven kan behöva utvecklas. Sådana exempel är kraven om läkarintyg (17 kap.) och alkolåsföreskrifterna (TSFS 2018:7).

Det här kommer översynen att innehålla

I arbetet med översynen kommer vi att analysera och utvärdera nuvarande krav. Vi kommer även att titta på det aktuella kunskapsläget inom området, och jämföra hur reglerna ser ut i andra europeiska länder: Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. I arbetet kommer vi även att ta emot synpunkter från medborgare, intresseorganisationer och hälso- och sjukvården.

När ska översynen vara klar och kommer föreskrifterna att ändras?

Målet är att översynen ska vara klar under 2022.

Om resultatet av översynen visar att föreskrifterna behöver ändras, kommer vi att inleda ett arbete med att revidera föreskrifterna. När detta blir klart kan vi i nuläget inte svara på.

Experter bidrar med kunskap och synpunkter

I arbetet med översynen har Transportstyrelsen tillsatt en expertgrupp med representanter för intresseorganisationer och hälso- och sjukvården för att få del av deras kunskap och synpunkter.

Har du som privatperson frågor om bruk av substans som påverkar förmågan att köra motorfordon i ett pågående körkortsärende ber vi dig att kontakta kundtjänst för körkortsfrågor, tfn 0771-81 81 81.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!