Transportstyrelsen är den myndighet som står för regelverket i omregleringen. Det vill säga skapa och upprätthålla ett fungerande regelverk för besiktningsföretagen samt kontrollera hur reglerna efterlevs. Därutöver har myndigheten övervakningsverksamhet samt registerhållning i vägtrafikregistret.