För att få besikta fordon efter den 1 juli 2010 krävs att företaget har en ackreditering. Företaget ansöker om ackreditering hos Swedac. I ansökan talar man om vilken eller vilka kategorier av fordon företaget vill besikta (enbart lätta fordon, enbart tunga fordon, traktorer och motorredskap - eller en kombination av dessa) samt i vilket eller vilka län företaget tänker verka. Swedac kontrollerar exempelvis att den tekniska utrustningen och kompetensen finns, krav på kvalitetssystem, att företaget är registrerat i Sverige, att skatten har betalats in och att ingen i företagsledningen är dömd för grov brottslighet. Besiktningsföretaget får heller inte stå i något beroendeförhållande till exempelvis någon som bedriver fordonsreparationer.