Från och med den 1 juli 2010 konkurrensutsattes marknaden. Från det datumet finns inte längre monopol på att besikta personbilar, lastbilar eller maskiner. Omregleringen gäller alla typer av besiktningar, d v s kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning. Tidigare hade AB Svensk Bilprovning, SMP Svensk Maskinprovning AB och Inspecta Sweden AB monopol på fordonsbesiktning i Sverige.